05

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NAPOJÍME POZEMEK NEBO CELOU LOKALITU NA SÍTĚ

Napojíme Vám dům, pozemek nebo třeba celou lokalitu na vodu, kanalizaci, plyn, elektriku i internet.

Realizujeme výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod, odvodnění pozemků i přípojek jednotlivých domů na elektriku, kanalizaci, vodu, plyn i internet. Dále zhotovujeme dešťové kanalizace v komunikacích i u rodinných domů, vsakovací jámy nebo drenáže.

POTŘEBUJI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Chcete napojit pozemek či stavbu?

KONTAKTUJTE NÁS

CHCI POPTAT SLUŽBU