OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Předmět zpracování

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím kontaktního formuláře jsou jméno, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, a údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

2. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  1. Zodpovězení dotazu nebo žádosti návštěvníka.

  2. Uzavření smlouvy či vytvoření objednávky.

3. Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  1. Oprávněný zájem správce, kterým je zodpovězení dotazu nebo žádosti návštěvníka.

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, tj. zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení spolupráce jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 měsíce.

5. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, včetně:

  1. použití šifrování pro přenos osobních údajů,

  2. používání firewallu pro ochranu datových úložišť,

  3. pravidelného zálohování dat,

  4. pravidelné kontroly bezpečnosti systému.

K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, které jsou zavázány k zachování mlčenlivosti.

6. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

7. Kontaktní údaje

7. 1. Správce osobních údajů

Heřman-stavitelství, s.r.o.
IČO: 28927001
Sídlo: Pod Švabinami 936/52, Lobzy, 31200 Plzeň

7. 2. Kontaktní údaje pro uplatnění práv subjektů údajů

patrik.herman7@seznam.cz

8. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami zpracování osobních údajů souhlasí návštěvník odesláním dotazu nebo žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.herman-stavitelstvi.cz.

CHCI POPTAT SLUŽBU