10 důvodů, proč stavět dům na klíč

Stavět dům můžete svépomocí nebo na klíč. Každý způsob má své výhody. Pokud chcete starosti o stavbu domu hodit za hlavu, stavba domu na klíč nebo stavba rodinného domu na klíč je pro vás to nejlepší řešení.

Stavba domu na klíč

Kompletně dodavatelsky realizovaná stavba má několik nesporných výhod. Zejména je provedena odborně. Doba výstavby je optimálně minimalizovaná, což je pochopitelně v zájmu obou stran. Práce jsou koordinované, veškeré subdodávky řídí dodavatel. Velkou výhodou je jednoznačná záruční lhůta za eventuální vady. Klíčovou záležitostí je při stavbě domu na klíč je výběr stavební firmy. Vše začíná u jednoznačného vymezení nabídky. Musíme podrobně znát, co vše je zahrnuto v ceně. Značné rozdíly nastávají například ve chvíli, kdy jeden dodavatel mluví o konečném obnosu včetně daně a druhý nikoli.
Případné vícepráce je nutné vždy řešit písemnými dodatky ke smlouvě s přesně dohodnutou cenou. Stejně pečlivě musejí být stanovené termíny a výše splátek. A třebaže to není populární, musejí být v zájmu věci stanovené oboustranné smluvní pokuty – při nesplnění termínu realizace na jedné a při pozdní úhradě na druhé straně. Pro stavebníka je rozhodně příjemné, pokud má jednoho smluvního partnera, který za vše odpovídá. Doporučuje se však před podepsáním smlouvy informovat se o výsledcích spolupráce u někoho, komu už ona firma něco skutečně postavila.

10 důvodů prč stavět dům na klíč

Stavba rodinného domu na klíč

Informace o struktuře, schopnostech, finančním zázemí a vůbec fungování firmy se nezískávají snadno, ale leccos lze vysledovat. Nebo se můžeme přímo zeptat. Skutečně solidního dodavatele se nedotknou ani zdánlivě dotěrné dotazy. A seriózní firma ráda předloží i doklad, že nedluží daně, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a mnoho jiných indicií formujících konečný zákazníkův názor. Ve všech těchto souvislostech je nutné uvědomit si jednu známou pravdu: Neexistuje bohužel možnost postavit mimořádně levný rodinný dům na klíč s mimořádně kvalitní firmou.

10 důvodů proč stavět rodinný dům na klíč

Desatero pro stavbu domu na klíč

01) Všechno je v jedněch rukou, stavebník má jediného partnera.
02) Zákazník může s dodavatelem operativně řešit drobné úpravy proti projektu bez nebezpečí, že to následně přinese problém.
03) Stavět s jediným dodavatelem znamená mít jednoznačně stanovené záruky.
04) U domů stavěných formou dodávky na klíč jsou samozřejmostí parametry vyhovující přísným nárokům na úsporu energií.
05) Smluvně je dán termín dokončení, jeho nedodržení znamená sankce.
06) Součástí dodávky může být rovněž vyřešení úprav okolí domu a stavba oplocení.
07) Rychlost výstavby je nejvyšším zájmem dodavatele, kdo staví rychle, staví i levně.
08) Stavebník se může i po dobu stavby plně věnovat svému povolání a jako specialista tam vydělat více, než kolik by ušetřil svou případnou neodbornou prací na stavbě.
09) Dobrá firma má vyřešený a opakovaně používaný konstrukční systém a v jeho rámci veškeré detaily.
10) Firma bude nepochybně nakupovat materiál výhodněji než případně sám stavebník.

zdroj: internet