Zateplení domu, zateplení rodinného domu

Máte rodinný dům nebo stavíte nový? Přemýšlíte, jak uspořit co nejvíce na energiích? Vhodné a správné provedení zateplení domu, zateplení rodinného domu vám může přinést až 30% úspor nákladů, což je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezanedbatelné.

Zateplení domu

Mezi hlavní důvody pro zateplení domu i zateplení rodinného domu můžeme zařadit zejména následující oblasti:

Tepelná úspora
Základním důvodem pro zateplování budov je zvýšení odporu obvodových stěn vůči pronikání tepla resp. chladu skrz tyto stěny. Zateplením obvodových stěn lze dosáhnou výrazné úspory nákladů na vytápění, kdy u menších objektů s větším počtem ochlazovaných stěn lze dosáhnout až 50 % úspory na vytápění oproti předchozí topné sezóně. Na základu dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že u větších mnohavchodových domech skutečná úspora klesá na hodnotu kolem 20 - 30 %. Zateplení však pouze neomezuje proudění tepla z interiéru do exteriéru, ale omezuje i proudění tepla z vnějšího prostředí do vnitřního v parných létech, čímž opět přispívá k zlepšení vnitřních podmínek.

Ochrana nosné konstrukce domu
Kontaktní zateplovací systém posouvá bod mrazu do izolantu vlastního systému, čímž výrazně omezuje vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci domu prostřednictvím obvodového pláště. Dochází tak k ochraně nosné a obvodové konstrukce před nepřízní klimatu a prodlužuje tak životnost domu.

Hygiena
Při správném provedení zateplení spojeného s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulováním otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody bydlení, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a zamezení možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů.

Estetika
Změna vnějšího vzhledu šedého typizovaného bytového domu je pro mnohé vlastníky tím zásadním argumentem pro provedení zateplení, jelikož se provedením vnějších probarvených omítek vymaní z uniformity okolí a opatří svůj dům kabátem, který jim vyhovuje.

Tržní hodnota
Zvýšení pohody bydlení spojené s příjemným estetickým dojmem výraznou měrou přispívá k zvýšení tržní hodnoty budovy resp. bytových jednotek.

Zateplení domu zateplení rodinného domu

Hydroizolační funkce
Dobře provedený zateplovací systém a následné kvalitní oplechování typických i atypických detailů řeší problémy při průniku dešťové vody spárami mezi panely. Řemeslně provedené oplechování parapetů oken omezuje průsak vody v podparapetním prostoru a tím opět eliminuje vznik map, plísní a řas.

Pozn. Vyšší finanční náročnost provedení zateplovacího systému by měla být vyvážena argumenty pro zateplení, které uvádíme výše. Obecně lze říci, že na zateplení domu nelze v krátkodobém horizontu "našetřit" a mělo by být financováno zejména za využití různých bynkovních úvěrů, dotačních titulů nebo výrazným přísunem financí např. z prodeje jednotek.

zdroj: internet

Cena zateplení domu a fasáda za m2

Naše firma toto zateplení domu, zateplení rodinného domu provádí kvalitně za pomocí současných moderních technologií. Máte dotazy ohledně zateplení domu nebo zateplení rodinného domu? Zajímá vás cena zateplení domu a fasády za m2 Nezávazně nás kontaktujte a my vám velmi rádi pomůžeme, poradíme a odpovíme na vaše dotazy.